Equipo E Cliente

Equipo Mydo

O equipoestá formado pola combinación de todos os membros debido a un traballo relacionado da empresa.Ten a interacción da influencia mutua no comportamento, é psicoloxicamente consciente da existencia doutros membros e ten un sentido de pertenza mutua e espírito de traballo.O obxectivo é perseguir o éxito global da empresa.

Xerentesson difusores da cultura corporativa, executores de sistemas, planificadores e tomadores de decisións de tarefas de equipo, portadores de responsabilidades de equipo, comunicadores e pontes entre o equipo e a alta dirección da empresa e promotores e coordinadores do ambiente de saúde do equipo.

Comunicaciónpode adoptar diversas formas.Os xestores poden acadar oportunamente a harmonía das institucións internas mediante reunións individuais ou intercambios individuais.A comunicación non só debe realizarse internamente, senón tamén comunicarse horizontalmente con equipos externos directamente relacionados para promover a harmonía coas institucións externas.A boa comunicación pode conectar máis estreitamente aos membros do equipo e é a base da harmonía do equipo.

Un equipoé como unha rede de pesca.Cada cuadrícula desempeña un papel diferente na súa propia posición.Non se pode ignorar a existencia de máis mallas porque unha malla pode pescar.Os membros do equipo son cuadrículas un a un, e cada membro ten a súa propia posición. Os membros do equipo son cuadrículas un a un, e cada membro ten a súa propia posición.Un equipo de alto rendemento debe ser un todo con plena cohesión, confianza mutua e cooperación entre os membros.Co fin de darlle mellor xogo á intelixencia e intelixencia do equipo e lograr a eficacia do equipo.Outro exemplo de cohesión, descubrirás que podes romper facilmente un par de palillos.Pero se se xuntan dez pares de palillos, non se poden romper.Con tanta cohesión, o equipo será un equipo invencible, pode superar calquera dificultade.

Relación cos Clientes

A relaciónentre os clientes e a empresa é unha relación de cooperación de promoción mutua, beneficio mutuo e resultados gaña-gañou.En particular, a cooperación con grandes clientes de alta calidade non só pode mellorar a concienciación dos nosos servizos, mellorar o noso nivel de xestión, mellorar o noso sistema de servizos, senón tamén traer grandes beneficios.

Ter unadormecemento considerableer dos clientes é a base para a supervivencia e desenvolvemento das empresas.Polo tanto, é necesario tocar constantemente clientes potenciais e gañar novos clientes para minimizar a perda de clientes.Ademais, hai que facer esforzos para manter os antigos clientes.Dado que o custo de desenvolver un novo cliente é cinco veces superior ao de manter un antigo, manter os antigos clientes pode aforrar o custo de obter novos clientes.Ademais, os antigos clientes son menos sensibles aos factores clave que afectan á satisfacción como o prezo, ser máis tolerantes con algúns erros das empresas e os seus produtos.Polo tanto, manter clientes antigos pode traer varios beneficios ás empresas.Polo tanto, debemos esforzarnos por perder clientes.Por unha banda, reducir a perda de clientes, por outra banda, deixar que os clientes perdidos volvan a ser clientes da empresa.

Prolongar a relación co cliente, podemos mellorar a duración media do ciclo de vida da relación co cliente cultivando a lealdade dos clientes, conservando clientes valiosos, reducindo a perda de clientes e eliminando relacións sen valor potencial, desenvolvendo relacións a longo prazo cos clientes e conservando os antigos clientes para sempre.

Se as empresasqueren obter vantaxe competitiva a longo prazo, deben manter unha boa relación co cliente.Esta boa relación continua cos clientes converteuse gradualmente no núcleo da competitividade das empresas.Ao fortalecer a relación cos clientes, as empresas non só deben prestar atención aos factores materiais da relación, senón que tamén deben considerar outra característica da relación.É dicir, os sentimentos dos clientes e outros factores emocionais non materiais.Crear novos clientes, manter clientes antigos, mellorar a satisfacción e fidelidade dos clientes, para mellorar o valor e o beneficio do cliente.